İzmir Dil Konuşma Bozuklukları Terapisi Psikolog Danışmanlık Merkezi olarak İzmir’de ikamet eden ve dil konuşma bozuklukları için Psikolog ihtiyacı olanlara yıllardır üst seviye başarılı hizmetler vermekteyiz.  Psikolog Aliye Kut, sizler için İzmir’de üst düzey dil konuşma bozuklukları sunmaktadır.

İzmir Dil Konuşma Bozuklukları Terapisi

Dil ve konuşma bozukluklarında karşılaşılan Afazi; çoğunluklar  inme ya da bireyin yaşadığı bir kafa travması sonucunda bir anda meydana gelen ve beyinin dil ile ilgili bölümlerinin hasar almasından ya da zedelenmesi durumunda meydana gelen bir dil bozukluğu türüdür. Bireylerin Çoğunda beyindeki bu dil ile alakalı bölümler beyinin sol yarı küresinde bulunmaktadır. Bu sebeple afazi yaşayan bireyin beyninin sol yarım küresi hasar almışken bireyin vücudunun sağ tarafına inme ya da felç durumu meydana gelebilir. Afazi rahatsızlığı dili ifade etme ve anlama durumunun dışında okuma ve yazma durumlarını da etkileyebilir. Afazi rahatsızlığı yaşayan bireye afazi dışında ‘dizarti’ veya konuşma apraksisi gibi nörolojik konuşma bozuklukları da bireye rahatsızlığına eşlik edebilir.

Afazinin nedenleri nelerdir?

Afazi beyinin genellikle sol yarım küresinde ki dil ile alakalı beyin dokusunda bir ya da daha fazlasının hasar alması sonucunda meydana gelmektedir. Genellikle bireyin beyninin hasar görmesinin sebebi inmedir. İnme, beyinin har hangi bir bölgesinin kan akışı azaldığında yada kesildiği durumlarda meydana gelir. Beyin hücrelerine oksijen ve besin taşıyan kan hücreleri olmadığından beyindeki bu hücreler ölürler. İnmenin meydana geldiği bölgedeki fonksiyonlarda geçici veya kalıcı kayıplar oluşur. Afazi ye sebep veren başka bir hasar ise beyinin aldığı dış hasarlardan kaynaklıdır örneğin beyine alınan şiddetli darbeler. Beyin tümörleri, beyin enfeksiyonları gibi durumlar afazi ye sebep olabilir.

Dizartri nedir?

Vücut merkezi sinir sistemi ya da çevresel sinir sistemi veya bu iki sinir sistemi hasarına bağlı olarak görülen dizarti, konuşma düzeneğini kontrol eden kaslarda spastiste, flaksidite, koordinasyon bozukluğu, solunum, seslenme, rezonans, sesletim ve prozodik özelliklerinin etkilenmesine sebep olduğu ve bu sebepten anlaşılabilirlik özelliğinin engellendiği ya da sınırlandığı bir motor konuşma bozukluğu türüdür.

Dizartri hangi hastalıklarda gözlenir?

Dizarti rahatsızlığına sebep olan nöromotor rahatsızlığının kaynağı vasküler, enfeksiyonel, metabolik, travmatik, neoplastik gibi ve bunlara benzer durumlar olabilir. Vücudun Merkezi ve çevresel sinir sisteminde ki değişik lezyon ve hasarlar farklı dizarti rahatsızlığı türlerine sebep olabilir. Dizarti terimi genel olarak yetişkinlerin beyin krizi ya da beyin travması gibi beyinde meydana gelen hasarlara bağlı olarak meydana gelen edinilmiş nörolojik veya nörojenik konuşma bozukluğu na denmektedir. Çocukluk çağından gözlemlenen ve meydana gelen nöromotor konuşma bozuklukları ‘serebral palsi’ ile bağdaştırılmakta ve ‘gelişimsel dizarti’ olarak adlandırılmaktadır.

Neden bizi tercih etmelisiniz?

Uzun yıllardır dil konuşma bozuklukları konusunda çalışmalar yapan ve geliştiren Aliye Kut, bir çok sertifikasıyla başarılarını kanıtlamış ve pek çok aileye güzel dokunuşları olmuştur. Siz de bizimle iletişime geçerek, hızlı sonuç veren terapilerimizi deneyimleyin.
Gecikmiş Konuşma Nedir?
Çocukların konuşması akranlarına göre yavşsa, daha azsa ya da hiç yoksa bu konuşma bozukluğu durumuna gecikmiş konuşma bozukluğu denir. Gecikmiş konuşma bozukluğu yaşayan çocukların tedavisinde önce çocuğun kendisinden ve çocuğun bulunduğu ailesinden yani çocuğun sosyal ortamından başlanmalıdır. Çocuğun Sosyal ortam gibi dış ortamların dışında çocukta belirli gelişimsel rahatsızlıklar da çocuklarda gecikmiş konuşma ya sebep olabilmektedir. Çocuklarda tavşan dudaklı ya da yarık damaklı olma durumları da bu tür gelişimsel rahatsızlıklara örnek olarak sunulabilir.
Diğer yandan genel özür halleri de çocuklarda gecikmiş konuşma bozukluğunu meydana getirebilir. Örnek vermek gerekirse işitme ya da görme engeli çocukların dış dünya kaynaklarının algılanmasını engellemesi veya kısıtlaması gibi durumlarda çocuğun konuşabilmesi ve konuşulanı anlayabilmesi için kaynak yetersizliğine sebep olur. Çocukların konuşma engeli olan aile bireyleri ile yaşaması da bu kaynak yoksunluğu yaşamasına sebep olur.  Çocuğun konuşabilmesi için besleneceği kaynak ve çevre yetersizliği, baskıcı çevre ortamı, genellikle edilgen davranış meyli, sözlü ya da fiziksel şiddet, maddi yoksunluk ve evebeyinlerin aşırı korumacı olması da çocuklarda gecikmiş konuşma durumunun görülmesine sebep olmaktadır. Bu durumlarda çocukların edineceği bilgiden yoksun olarak büyüyeceğinden çocukların bunları ifade edebilmesi ve anlatması da zor olacaktır. Bazı durumlarda çocukların geçirdiği uzun süreli hastalıklar, çocukların geçirmiş olduğu travmatik olay ya da kazalar da çocuklarda gecikmiş konuşma rahatsızlığına sebebiyet verebilir. Her durumda Olduğu gibi bu ve benzeri durumlarda da bir uzman desteği almak aileler için faydalı olacaktır. …. psikoloji uzmanı olarak çocuğunuzun yaşadığı konuşma bozukların da evebeyinlerin yüzünün gülmesi için çalışmalar sarf etmekteyiz. Çocuğunuzun gelişimini olumlu etkilemek için info@bilincdanismanlik.com ya da +90 (505) 155 40 99 nolu telefondan bizimle temasa geçebilir ve randevu alabilirsiniz.
Kekemelik nedir?
Konuşma rahatsızlıklarından biri olarak bilinen kekemelik konuşma akışının ya da konuşma ritminin kesintilere uğraması yada engellenmesidir. Kekemelik konuşma sırasında nefes alma, fonasyon (sesleme) ya da sesletim koordinasyonlarını engelleyen ve istemsiz nöromotor bozulmaları sebebi ile ortaya çıkan konuşma bozukluğudur
Kekemelik durumu her zaman olmamakla birlikte genel olarak; Bireyin konuşma esnasında sözcükleri söylerken meydana gelen istemsiz kontrol kaybı, aşırı ya da anormal ses ve hece tekrarları, uzatmalar, sesli veya sessiz bloklar ya da bu konuşma davranışlarından kaçınma durumlarında ortaya çıkar ve bu rahatsızlık bir kaç farklı psikolojik stres ya da olumsuz duygulara bağlı olabilir ve bu durumlar sonucunda tetiklenebilir.
Kekemelik
Kekemelik konuşma bozukluğu konuşmanın ritminin, hızının yada akıcılığının etkilendiği yada engellendiği konuşma bozukluğudur. Kekemelik; Konuşma esnasında konuşmanın akıcılığı, ritmi, tekrarlar, duraklamalar, uzatmalar ve bu durumlara eşlik eden beden hareketlerinin istem dışı kesintiye uğraması yada engellenmesidir. Bireyin istem dışı olarak konuşma esnasında sesleri uzatması, kimi sesleri çıkarırken zorluk yaşaması, bir sesi, heceyi ya da sözcüğü istem dışı tekrarlaması şeklinde görülebilir. Kekemelik yada Takipemi; insanın öz güvenini, hayata bakış açısını, kendisine olan saygısını ve diğer insanlarla etkileşimini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır.
Takip emi; konuşma hızının istemsiz artması, uygun olmayan yerlerde konuşma esnasında duraklama ve konuşma esnasında konuşmadaki problemin farkında olunmaması durumudur.